Τα μονοπάτια

Αναπνεύστε το οξυγόνο που προσφέρουν τα δάση του Πόρου και χαλαρώστε με τη θαλάσσια αύρα στα παράκτια μονοπάτια!